PostHeaderIcon Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1600)

II. ÜNİTE: DÜNYA GÜCÜ : OSMANLI DEVLETİ (1453-1600)

1.  KONU: İSTANBUL'UN FETHİ

1.İSTANBUL'UN FETHİ

1.Yapılan Hazırlıklar

2.  İSTABUL'UN FETHİNİN SONUÇLARI

3.  ASKERÎ VE SİYASİ GELİŞMELER(1454-1480)

2.  KONU: OSMANLILARDA YÖNETİM, ASKERÎ TEŞKİLAT VE EĞİTİM

  1. OSMANLILARDA YÖNETİM
  2. a. Merkezî Yönetim
  3. b.Taşra ve Eyalet Yönetimi

2.  OSMANLILARDA ASKERÎ TEŞKİLAT

3.  OSMANLI'DA EĞİTİM

a. Mesleki Eğitim

b. Saray Eğitimi

c. Askerî Eğitim

d. Medrese Eğitimi

3.  KONU: AVRUPA'DAKİ GELİŞMELER                                                                                            1.COĞRAFİ KEŞİFLER

a.  Coğrafi Keşiflerin Nedenleri

b.  Coğrafi Keşiflerin Sonuçları

2.  RÖNESANS

4.  KONU: I. SELİM (YAVUZ) DÖNEMİ (1512-1520)

1.  OSMANLI-SAFEVİ İLİŞKİLERİ

2.  OSMANLI-MEMLUK İLİŞKİLERİ

5.  KONU: OSMANLI DEVLETİ'NDE EKONOMİK GELİŞMELER VE TOPLUMYAPISI

1.  EKONOMİK GELİŞMELER

2.  TOPLUM YAPISI

a. Yönetenler (Askerîler)

b. Yönetilenler (Reaya)

3.  GÜNLÜK YAŞAM

4.  VAKIF SİSTEMİ

6.  KONU: KANUNİ DÖNEMİNDEKİ SİYASİ OLAYLAR

1.  XVI. YÜZYILDA AVRUPA

2.  BATI'DAKİ GELİŞMELER

a.  Osmanlı-Macar ilişkileri

b.  Osmanlı-Avusturya ilişkileri

3.  DOĞU'DAKİ GELİŞMELER

4.  KANUNİ DÖNEMİNDE DENİZLERDEKİ GELİŞMELER

a.  Osmanlı Deniz Gücü

b.  Rodos'un Fethi (1521)

c.  Cezayir'in Osmanlı Devleti'ne Katılması

d.  Preveze Deniz Savaşı (1538)

e.  Trablusgarp'ın Alınması (1551)

f.   Cerbe Deniz Savaşı (1560)

g.  Malta Kuşatması (1565)

h.  Sakız Adası'nın Fethi (1566)                                                                                   
ı. Kanuni Dönemindeki Hint Deniz Seferleri

5. FRANSA'YA VERİLEN KAPİTÜLASYONLAR

7.  KONU: OSMANLI'DA HUKUK, BİLİM, TEKNOLOJİ VE SANATALANINDAKİ GELİŞMELER

1.  HUKUK ALANINDAKİ GELİŞMELER

2.  BİLİM VE TEKNOLOJİ

3.  EDEBİYAT

4.  GÜZEL SANATLAR

5.  MİMARİ

5. OSMANLILARDA OYUN, EĞLENCE VE ŞENLİK

8.  KONU: REFORM

1.  REFORMUN NEDENLERİ

2.  REFORMUN GELİŞİMİ

3.  REFORMUN SONUÇLARI

4.  REFORMUN OSMANLI DEVLETİ'NE ETKİLERİ

Başlık Süzgeci     # Görüntüle 
# Öğe Başlığı İzlenimler
1 Osmanlıda Ekonomik Gelişme Video Flash Anlatımı 9751
2 Osmanlıda Ekonomik Gelişme Azınlıklar Günlük Yaşam ve Vakıflar Video Flash Anlatımı 7487
3 II.Selim III.Murat ve Sokollu Mehmet Paşa Dönemi Video Ders Anlatımı 7095
4 Kanuni Sultan Süleyman (I.Süleyman) Dönemi Video Ders Anlatımı 11412
5 Yavuz Sultan Selim (I.Selim) Dönemi Video Ders Anlatımı 8394
6 II.Bayezid(Sofu Bayezid)Dönemi Video Ders Anlatımı 5414
7 Fatih Sultan Mehmet Dönemi Video Ders Anlatımı 7734
 
Üye Girişi
Lütfen Üye Olunuz...Loading
Türkiye`nin İnanç Merkezleri
Google Dil Çeviri Robotu
Türk ve Dünya Tarihi
Google Grupları
Türk ve Dünya Tarihi grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Site İçi Arama Motoru
Ana Sayfa Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1600)

 

Kaplıca Şifalı Su Çamur Su Water Meslek Dersleri