PostHeaderIcon 2010/2011 Eğitim ve Öğretim Yılı Tarih Dersleri İkinci Dönem Zümresi

2009/2010 Eğitim ve Öğretim Yılı Tarih Dersleri İkinci Dönem Zümresi

HALİS KUTMANGİL Ç.P.L.

2010 – 2011 ÖĞRETİM YILI TARİH DERSİ

II. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTISI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi.............: 24 / 02 / 2010

Toplantı Saati..............: 10.30

Ders Adı......................: Tarih 1,Tarih 2, Osmanlı Tarihi, T. C. İnk. Tarihi ve Atatürkçülük

Toplantı Yeri...............: Öğretmenler odası

Zümre Başkanı............:

Toplantıya Katılanlar..:

GÜNDEM MADDELERİ :

1) Açılış ve yoklama

2) Yazman seçimi

3) 1739sayılı tebliğler dergisinden Milli Eğitim Temel Kanununun okunması

4) Bir önceki zümre kararlarının incelenmesi.

5) Tarih grubu derslerinin müfredat programlarının incelenmesi ve derslerin amaçlarının okunması

Amaçlar

a-Genel liselerin amacı

b-Tarih dersinin amaçları

I-Genel amaçlar

II-Özel amaçlar

6) Derslerinin işlenişi Yöntem ve Teknikler

7) Yıllık Ödevlerin teslimi

8) Başarıyı artırmak için alınacak tedbirler

9) Dilek ve temenniler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

1) Tarih dersi zümre öğretmenleri 22. 02. 2007 tarihinde Zümre başkanı Serpil Peker başkanlığında toplanarak yoklamalarını yaptılar.

Zümre başkanı Serpil Peker söz alarak : 2. dönemin tüm öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı olmasını dileyip , gündem maddelerinin görüşmesine geçti.

2) Yazman olarak Mesut Hamedi seçilmiştir.

3) 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu okundu. Tarih derslerinin milli birlik ve beraberliğin sağlanmasında, öğrencilere milli şuurun kazandırmasındaki önemi belirtildi.

Öğrencilerin Türk Milli Eğitim Kanununda belirtildiği şekilde Türk Milliyetçiliğine bağlı, vatan ve milletini seven, Türkiye Cumhuriyetine bağlı ve sorumluluklarını bilen, Atatürk ilkelerine bağlı kişiler olarak yetiştirilmesine çalışılacağı vurgulandı.

4) Bir önceki zümre toplantısı tutanağı okundu. Geçtiğimiz öğretim döneminde malzeme eksiklerinin birkısmının tamamlandığı, kalan eksiklikler için gerekli çalışmalara devam edilmesi kararlaştırıldı.

Bir önceki zümre toplantısı kararlarının değerlendirmesi yeri geldiğince diğer maddeler içinde yapılacaktır. 2006- 2007öğretim yılı zümre toplantı tutanakları incelendi. 1. dönemde alınan kararların başarıyı artırmada etkili olduğunu bu kararların bu dönem de dikkate alınacağı belirtildi.

5) Tarih grubu dersleri müfredat programları incelendi.Tarih 1 ve Tarih 2 dersinin ders saatinin az geldiği tespit edildi.Derslerle ilgili müfredat programları incelendi.Osm. Tarihi ,Tarih 1 ve Tarih 2 derslerinin programlarında 2364 sayılı T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük I ve T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinin programı 2087 sayılı tebliğler dergisinin esas alınacağı belirtildi.

a-Zümre başkanı Serpil Peker Genel liselerde amacın Üniversiteye öğrenci yetiştirmek olduğunu bundan dolayı da Tarih dersleri verilirken Üniversitede çıkan konulara ağırlık verilmesini belirtti.

b-Tarih dersinin amaçları

I-Genel amacı: Mesut Hamedi söz alarak Öğrencilerin Türk Milli Eğitiminin amaçlarında belirtildiği gibi Türk Milliyetçiliğine Bağlı, Vatan ve Milletini seven T.C nin Temel İlkelerine bağlı ve sorumluluklarını bilen Atatürk ilkelerine bağlı kişiler olarak yetiştirilmesine çalışılması gerektiğini belirtti.

II-Özel Amaçları:Öğrencilere Tarih boyunca Türk Milletinin Bağımsızlığına düşkün, her türlü güçlüğü yenebilecek şartlara haiz ,Vatan ve millete faydalı olarak yetişmelerinde gerekli olacak bilgilerle donatmak olduğu belirtildi.

6) Tarih gurubu derslerinin işlenişi hakkında;

Derslerde uygulanacak yöntem ve teknikler konusunda söz alan Serpil Peker Konuları işlenişi sırasında uzun süreli bireysel anlatımdan kaçınılması gerektiğini, soru-cevap metodunun öğrenciyi aktif hale getirmesi ve sürekli dikkatinin derste olmasını sağlaması sebebiyle sık kullanılmasını istedi.

Mesut Hamedi söz alarak; öğrenci aktifliğinin sağlanmasının başarıyı artırıcı etmenlerden olduğunu belirtti. Ayrıca öğrencilerin derse hazırlıklı gelmelerinde olumlu sonuçları olduğunu söyledi.

Serpil Peker söz alarak; Ders sırasında öğrencilerin sık sık not ile değerlendirilmesinin diğer öğrenciler için teşvik edici olduğunu belirtti.

Bu konuşmalardan sonra şu kararlar alındı.

a-Öğrencilerin derslere hazırlıklı gelmesinin sağlanması,ilgili araç-gereçlerin önceden hazırlanması,konunun tahtanın sol üst köşesine yazılması.

b-Derslerin işlenişi sırasında okulun imkanlarından, ders araç gereçlerinden azami ölçüde faydalanılacaktır.

c- Konulara başlamadan önce öğretmenler tarafından öğrencilere konu ile ilgili ön bilgiler verilecek ve öğrenci motivasyonu sağlanmaya çalışılacak.

d-Dersin konusuna başlamadan, bir önceki konunun soru-cevap metodu ile pekiştirilmesi ve daha sonra günün konusu ile bağlantısının kurulması.

e-Konunun işlenişi sırasında öğrencileri pasifleştiren bireysel anlatımdan kaçınılması, soru-cevap metodu ile öğrencilerin aktif hale getirilmesi.

f-Konulara göre anlatım, soru-cevap,tartışma metotlarından uygun olanlar kullanılacak.Öğrencinin derse aktif olarak katılması sağlanacaktır.

g-Dersin işlenişi sırasında tarih atlası,haritalar, varsa resimlerden faydalanılması,araç ve gereçlerin öğrenciye kullandırılması,tahtanın yeri geldikçe kullanılması.

h-Konular verilirken sebep sonuç ilişkisi içinde verilmesine geçmiş gelecek bağlantısının kurulmasına. Uzun ve bireysel anlatımdan kaçınılmasına.

k-Dersin işlenişi sırasında öğrencilerin sık sık not ile değerlendirilmesine Derse akıcılık kazandıracak tarihi fıkralara yer verilmesine.

l-Dersin bitiminde sorularla o günün konusunun pekiştirilmesine karar verildi. Öğretmen ve öğrencilerin günlük çalışma saatlerini en iyi şekilde değerlendirme içinde olmalarına karar verilmiştir.

n- Dönem sonunda, dönemin değerlendirmesi yapılıp aksayan yönlerin tespitine gidilecektir.

7) Serpil Peker:

Yıllık ödevlerin değerlendirilmesi: Ödev yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre ve zümre öğretmenlerince tesbit edilen konular öğrenciye verilecek. Ödev konuları verilirken öğrenciye seçme hakkı tanınacak. Ödevlerin veriliş ve toplanış tarihleri yıllık planlarda belirtilecek. Ayrıca Öğrencilerin ödev teslim tarihine 1 ay kala ödev hazırlamaya başlamalarını engellemek amacı ile Yıllık planda belirlenecek tarihlere göre ödev konularının dağıtılmasından itibaren 2 kez kontrol edilerek ,öğrencinin ödev hazırlaması 1 yıla dağıtılması sağlanmasına karar verildi.

Ödevlerin değerlendirilmesi yapılırken; kaynak arama 20, üretkenlik 20, çalışma hacmi 15, düzenli kontrole getirme 15 (şubat,mart), zamanında teslim10, temizlik ve düzen 10, imla 10puan olarak belirlenmiştir. Ödevler Ekim ayının 2.haftasında verilip, Nisan ayının ilk haftası ile toplanılması kararlaştırıldı.

Öğrencilere ödev verilirken kaynak kitap olarak okul kütüphanesi gösterilecektir.

8) Tarih ile ilgili video kaseti, cd, slayt teminine çalışılacaktır. Görerek öğrenmenin kalıcılığı ile ilgili konuşulduktan sonra derslerde haritaların kullanılmasına ve öğrenciye kullandırılmasına ve dilsiz haritalar çizilerek üzerinde yerleştirmenin yapılarak bilgilerin daha kalıcı olmasına çalışacak öğrenmenin kalıcılığı ile ilgili konuşulduktan sonra derslerde haritaların kullanılmasına ve öğrenciye kullandırılmasına ve dilsiz haritalar çizilerek üzerinde yerleştirmenin yapılarak bilgilerin daha kalıcı olmasına çalışacaktır.

9 ) Öğrenci, öğretmen, veli ilişkilerinin sık ve düzenli olmasının öğrenci başarısını artırmada önemi vurgulandı ve şu kararlar alındı.

a-Derslerde eğitime önem verilmesi, çeşitli konularda öğrencilerin bilgilendirilmesi,

b-Öğrenci velileriyle sık sık görüşülmesi, öğrencilerin devam devamsızlık ve başarı durumunu takip edilmesi.

c-Öğretmen öğrenci ilişkilerinde ılımlı, öğrenciyi teşvik edici tutum içinde olunması,

d-Derslerde öğrenciyi aktif hale getirecek derse katılımı artıracak yöntem ve tekniklerin kullanılması.

e- Başarıyı yükseltmek ve nitelikli insanlar yetiştirebilmemiz için öğrencileri araştırmaya ve soru sormaya teşvik etmemiz gerektiğine inanıyorum. Yeni eğitim öğretim yılının tüm camiamıza hayırlı olmasını temenni ederim.

Mesut Hamedi söz alarak : Başarıyı artırmak için öğrencininde öğretmeninde özveride bulunması gerektiğini belirtti ve yeni öğretim yılında başarıla diledi.

Zümre başkanı Serpil Peker söz alarak : Öğrencilerin Üniversite sınavlarına hazırlanmasında yardımcı olmak, test çözme alışkanlığı kazandırmak amacıyla konularla ilgili testleri sınıfta çözmek gereği ve Lise 3 sınıflara geçen yıl yapıldığı gibi test uygulamalarının yapılması karara bağlanmıştır. 2. dönemin başarı, sağlık ve düzen içinde sürmesini diliyorum.

Gündem maddelerinin sona ermesi nedeniyle başarılı bir eğitim – öğretim yılı dilekleriyle toplantı sona ermiştir.

Z ü m r e Ö ğ r e t m e n l e r i Okul Müdürü

2009/2010 Eğitim ve Öğretim Yılı Tarih Dersleri İkinci Dönem Zümresi

Son Güncelleme (Pazar, 29 Kasım 2015 16:01)

 
Üye Girişi
Lütfen Üye Olunuz...Loading
Türkiye`nin İnanç Merkezleri
Google Dil Çeviri Robotu
Türk ve Dünya Tarihi
Google Grupları
Türk ve Dünya Tarihi grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Site İçi Arama Motoru
Ana Sayfa Tarih Dersi Zümreleri 2010/2011 Eğitim ve Öğretim Yılı Tarih Dersleri İkinci Dönem Zümresi

 

Kaplıca Şifalı Su Çamur Su Water Meslek Dersleri