PostHeaderIcon İran Uygarlığı

İRAN UYGARLIĞI:

İran tarihinin ilk dönemlerine ait bilgilerin az olması nedeniyle bu dönem yeterince aydınlatılmamıştır Bu dönemlerde İran'ın farklı bölgelerinde değişik kavimlerin prenslikler kurduğunu bilmekteyiz Bu kavimlerden Medler ve Persler İran siyasi tarihinde önemli bir yer tutmuştur Medler, MÖ VII. yüzyıl ortalarında siyasi bir güç oluşturmuşlar, Keyeksar Döneminde (MÖ 625-585) bağımsız olmuşlardır Keyeksar'ın ölümünden sonra ülke içinde huzursuzluklar çıkmıştır. Med Devleti'ne MÖ 550'de Persler son vermişlerdir Makedonya'dan İndus Irmağı'na kadar olan coğrafyada büyük bir imparatorluk kurmayı başaran Perslere Makedonya Kralı Büyük İskender son vermiştir Pers İmparatorluğu mutlakıyetle yönetilmiştir Pers hükümdarlarının yetkileri sınırsız olup istekleri kanun niteliği taşımıştır Ülke "satraplık" adı verilen eyaletlere bölünmüştür Satraplıklar, "satrap" adı verilen görevliler tarafından yönetilmiştir Satraplar, her yıl kralın görevlendirdiği kişiler tarafından teftiş edilmiştir Yönetimde yetersiz görülen satraplar görevden alınmış ya da cezalandırılmıştır Persler, Zerdüşt dinini benimsemişlerdir Bu dinde iyiliği "Ahuramazda", karanlık ve kötülüğü de "Ahriman (Angramanyu)" temsil etmiştir Zerdüştlüğün özünü iyilikle kötülüğün mücadelesi oluşturmuştur Çok tanrılı Zerdüşt dininin tapınaklarına "ateşgede" adı verilmiştir Pers ordusu, İran halkından toplanan daimî- Persepolis Sarayı düzenli piyade ve süvari kuvvetlerinden oluşuyordu. Bunlar mızrak, ok, yay, kama ve kalkanla donatılmışlardı. Savaşlarda demir pullardan yapılmış zırh giyerlerdi. Stratejik öneme sahip yerlerdeki kalelerde sürekli birlikler bulundurdu. Persler döneminde haberleşme, ulaşım ve düzenli bir posta örgütü vardı. Ülke ulaşımına verilen önem sonucu ticaret gelişmiş, Kral Yolu üzerinde önemli ticaret merkezleri kurulmuştur Perslerden kalan sanat eserlerinin en önemlileri, krallar için yapılan büyük saraylardır. Persler, Mezopotamya, Mısır, Anadolu ve Yunan sanatlarının etkisinde kalarak bir "Pers üslubu" yaratmışlardır. Mimarinin yanı sıra kabartmacılığa da önem vermişlerdir Büyük kayaları oyarak mezarlar yapmış ve bunları kabartmalarla süslemişlerdir.

İ RAN'DA D EVLET YÖN ETİ M İ Dareios (Daryus) ülkeyi satraplık denilen yirmi hükümete ayırdı, hepsinin başına birini koydu. Egemenliği altında bulunanları ırklarına göre bölüp ayırarak her birini vergiye bağladı. Bu ayrımı yaparken kimi zaman komşu olanları birleştiriyor kimi zaman da sınır komşusunu atlayıp daha uzakta kalan bir milleti şu ya da bu ırka bağladığı oluyordu. Bakınız bu hükümetleri nasıl dağıtmış ve yıllık vergi gelirlerini nasıl düzenlemişti: Vergi taksitlerini gümüş olarak ödeyenler için ölçü Euboia (Eski Yunan'da Girit'ten sonra en gelişmiş ada) talantıydı (para birimi). Kyros (Kiros) ve Kambyses (Kambizes) zamanında vergi konusunda belirli; değişmez kural yoktu; krala armağanlar sunulurdu. Vergilerin bu şekilde düzelenmesi İranlılara Dareios için tüccar, Kambyses için zorba, Kyros için de baba dedirtmiştir. Çünkü birincisi her şeyde bir kazanç arardı, ikincisi sert ve duygusuzdu, üçüncüsü ise iyi bir adamdı ve halkının iyiliği için çalışırdı.

Heredotos, Heredot Tarihi, s. 179-180.

Son Güncelleme (Pazar, 29 Kasım 2015 16:08)

 
Üye Girişi
Lütfen Üye Olunuz...Loading
Türkiye`nin İnanç Merkezleri
Google Dil Çeviri Robotu
Türk ve Dünya Tarihi
Google Grupları
Türk ve Dünya Tarihi grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Site İçi Arama Motoru

 

Kaplıca Şifalı Su Çamur Su Water Meslek Dersleri