PostHeaderIcon Hint Uygarlığı

HİNT UYGARLIĞI..

Hindistan Asya Kıtası'nın güneyinde, Hint Okyanusu'na doğru uzanan büyük bir yarımadadır. Hindistan'da ilk uygarlık, MÖ 4000'li yıllarda İndus Nehri boyunca ortaya çıkmıştır. Doğal kaynakları açısından zengin oian Hindistan, tarih boyunca bu özelliğinden dolayı birçok kavmin istilasına uğramıştır Bunlardan birisi de Arilerdir Ariler, MÖ 1500'lerde Orta Asya'dan Hindistan'a gelmişler; siyasi, sosyal ve kültürel yapılarını bu bölgeye taşımışlar ancak burada merkezî bir otorite sağlayamamışlardır. Bu nedenle Hindistan "racalık" adı verilen küçük prensliklertarafından yönetilmiştir Ariler, Hindistan'a gelmeleriyle birlikte "kast sistemini" bu bölgeye taşımışlardır Kast, meslekleri babadan oğula geçen ve aynı geleneklere bağlı bulunan çeşitli sosyal sınıflardan oluşan bir sistemdir Bu sistemde brahmanlar, din adamlarından, kşatriyalar, raca, asker ve asillerden; vaysiyalar, tüccar ve çiftçilerden; südralar, zanaatkar ve işçilerden oluşmuştur Kast sisteminin dışında kalanlarda paryaları meydana getirmiştir Hinduizme göre kutsal kabul edilen Ganj Nehrfnde yıkanan Hindular Hindistan'la ilgiii ilk bilgiler "veda" adı verilen dinî içerikli metinlerde geçmiştir. Ariler bölgeye geldiklerinde vedaları geliştirerek Hinduizme hayat veren Brahmanizmin ortaya çıkmasını sağlamışlardır. Farklı toplulukların Brahmanizm dinine girememesi nedeniyle bu din Hindistan'da fazla yayılamamıştır Hinduizm ve Brahmanizm'den başka Hindistan'da Taoizm, Konfüçyüsçülük, Manihaizm dinleri varlık göstermiştir .

Kast Sisteminin Özellikleri.

•Her kastın bir adı vardır. Kast üyeleri kendi adları ile birlikte bu adı da belirtirler.

•Kast dışı sosyal ilişki kurmak yasaktır. Her üye kendi kastı içinde evlenir.

•Bir Hindu kendi kastı dışındaki bir kast üyesi ile yemek yiyemez.

•Her kastın kendine özgü törenleri vardır.

•Brahmanların kastı bütün kastlar tarafından üstün kast olarak kabul edilir.

•Kast usullerine saygı gösterilmesini ve kastın işleyişini sağlamak için kast içinde özel teşkilatlar vardır.

•Kast kurallarına uymayanlara verilen en ağır ceza kasttan çıkarılmadır. Bu da toplumdan dışlanma anlamına gelir.

•Kastlar arasında geçiş yoktur. Her üye doğduğu kast içinde yaşamını sürdürür.

Meslekler babadan oğula geçer.

Y. Hikmet Bayur, Hindistan Tarihi, s. 14-18'den özetlenmiştir.

Son Güncelleme (Pazar, 29 Kasım 2015 16:08)

 
Üye Girişi
Lütfen Üye Olunuz...Loading
Türkiye`nin İnanç Merkezleri
Google Dil Çeviri Robotu
Türk ve Dünya Tarihi
Google Grupları
Türk ve Dünya Tarihi grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Site İçi Arama Motoru

 

Kaplıca Şifalı Su Çamur Su Water Meslek Dersleri