Antik Mısır – Büyülü Taşlar ve Muskalar

Muska, Mısırlılar ve daha sonra başka milletler tarafından, insan bedenini, ister canlı olsun ister ölü, uğursuz etkilerden ve görünen ve görünmeyen düşmanlardan korumak için kullanılan,

Sivas Kongresi’nin Önemi ve Alınan Kararlar

Sivas Kongresi; amacı, toplanış biçimi ve aldığı kararlarla milli bir kongredir. Delegeler değişik illerden gelerek Kongre’ye katılmışlardır.   Sivas Kongresi’nin Önemi Yararlı cemiyetlerin birleştirilmesiyle kuvvetlerin

Erzurum Kongresi’nin Önemi ve Alınan Kararlar

Erzurum Kongresi’nin Önemi Bölgesel endişeyle toplanmış olmasına karşın almış olduğu kararlar yurdun bütününü kapsamaktadır. Kongre kararları tüm yurda ve dış dünyaya ilan edilmiştir. İç ve

Atatürk İlkeleri ve Gerçekleştirilen İnkılaplar

Atatürk ilkeleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti‘nin temel taşı olan bu ilkeler, ilkelere bağlı olarak gerçekleştirilen inkılaplarla temeli daha da güçlendirilmiştir. Bununla birlikte temel

Soğuk Savaşın Yarattığı Koşullar ve NATO

Soğuk Savaş, İkinci Dünya Savaşı’nın bitmesi ve SSCB’nin dağılma sürecine kadar ABD ve SSCB arasında gerçekleşen siyasi, askeri, ekonomik restleşmelerdir. SSCB ve ABD’nin güç odaklı

Soğuk Savaş Döneminde Türk Dış Politikası

Türkiye II. Dünya Savaşı’ndan sonra SSCB’nin baskısı üzerine Batı Bloğu’na yakın bir politika izlemeye önem vermiştir. Bu durumun nedenlerine baktığımızda:   II. Dünya Savaşı sona

Soykırım Nedir? Ermeni Katliamı ve Soykırımı

Yer değiştirme uygulaması Ermeni çevreleri ve hasım devletlerce “Ermeni katliamı ve soykırımı” olarak adlandırılmış ve Osmanlılara karşı büyük bir propaganda kampanyası başlatmıştır. Oysa soykırımın tanımı;Müslüman Olmayan Azınlıklara Tanınan İmtiyazlar

Osmanlı İmparatorluğu‘nu açık pazar haline getirme hususunda, dini faktörlerden de yararlanan Avrupalılar, Rum, Ermeni, Yahudi gibi müslüman olmayan Osmanlı vatandaşlarını araç olarak kullanarak işlerini yürütmüşlerdir.