Anadolu Selçuklularının Yıkılma Nedenleri

Anadolu Selçuklularının Yıkılma Nedenleri

1240 yılında Baba İshak tarafından çıkarılan Babai İsyanı çok zor bastırılmıştır. Bu, Selçuklu ordusunun gücünün zayıfladığını göstermesi açısından önemlidir. Bu karışık ortamdan yararlanmak isteyen Moğollar saldırıya geçmiş ve iki devlet 1243 tarihinde Kösedağ Savaşı‘nı yapmıştır. Savaşı Moğollar kazanmıştır.

 

Anadolu’daki Moğol baskısı ve karışıklıklar üzerine Memluk Sultanı Baybars Anadolu‘ya davet edilmiş ve 1277 tarihinde yaptığı Ayn Callud Savaşı’nda Moğolları mağlup etmiştir. Ancak Anadolu Selçuklu Beyliklerinden gerekli desteği göremediği için Anadolu’da kalmayarak yeniden Mısır’a dönmüştür.

 

Devlet bundan sonra karışıklıklardan kurtulamamış, Moğollara bağlı kukla sultanlar düzeni sağlayamamış ve Anadolu’da bulunan Türkmen Beyleri bulundukları bölgelerde bağımsız davranmaya başlamışlardır. 1308 tarihinde Sultan II. Mesut‘un ölümü ile de devlet sona ermiştir.

 

Anadolu Selçukluların Yıkılma Nedenleri

  • Sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev‘in yetersiz olması ve Vezir Sadettin Köpek‘in etkisinde kalarak yanlış kararlar alması,
  • Babai Ayaklanması‘nın zorlukla bastırılması ve ülkede asayişin bozulması,
  • Haçlı Seferleri‘nin Anadolu üzerindeki yıkıcı etkileri,
  • Kösedağ Savaşı‘ın kaybedilmesinin getirdiği olumsuzluklar,
  • Anadolu’da yeni beyliklerin ortaya çıkarak Anadolu Birliği‘nin bozulmasına sebep olmaları,
  • Devlet adamlarının yetersizliği ve aralarındaki rekabet.

 

Bu ve benzer nedenlerden dolayı Anadolu Selçuklularının yıkılmasına neden olmuştur. Daha sonra 13. yüzyıl sonlarına doğru Moğol baskısı azaltılması ve bunun sonucunda da yeni Türk beyliklerinin kurulmaya başladı. Birçok Türk beylikleri de zamanla Osmanlı Devleti‘nin himayesi altına girmeye başlamıştır. Yeni beylikleri Osmanlı Devleti’nin himayesi altına giren dönemler II. Murat ve Fatih Sultan Mehmet dönemlerinde olmuştur.

Bir önceki yazımız olan Selçuklu Devleti 2.Dönem Kurulan Türk Beylikler başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir