Osmanlı Ordu Teşkilatı

Osmanlı Ordu Teşkilatı

Orhan Bey Dönemi‘nde Yaya ve Müsellem adı verilen ilk düzenli ordu kurulmuştur. Murat Dönemi‘nde ise Yeniçeri Ocağı oluşturulmuş ve Tımarlı Sipahi teşkilatı ortaya çıkarılmıştır. Osmanlı ordusunun askeri ihtiyacı ilk dönemlerinde savaş esirlerinden karşılanırken (Pençik Sistemi), II. Murat döneminden itibaren Hristiyan ailelerin çocuklarını yetiştirilmesine yönelik devşirme sistemiyle karşılanmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra Osmanlı toprak sisteminin doğal bir sonucu olarak çok güçlü bir tımarlı sipahi ordusu kurulmuştur.

 

Kapıkulu Askerleri (Merkez Ordusu)

Devletin merkez ordusudur. Masrafları devlet tarafından karşılanırdı. Genellikle devşirmeler arasından seçilirdi. Üç ayda bir ulufe adı verilen maaş ile padişah değişikliklerinde de cülus bahşişi alırlardı. Bir bölümü devletin teknik askeri gücünü oluştururdu. İstanbul ve çevresinde otururlardı.

 

Kapıkulu Piyadeleri

  • Acemi Ocağı
  • Yeniçeri Ocağı
  • Topçu Ocağı
  • Top Arabacıları Ocağı
  • Humbaracı Ocağı

Kapıkulu Süvarileri

  • Silahtarlar
  • Sipahiler
  • Ulufeciler
  • Garipler

 

Eyalet Askerleri (Tımarlı Sipahiler)

Osmanlı ordusunun temelini oluştururlardı. Tamamen Türklerden oluşurlardı. Osmanlı toprak sistemine bağlı olarak oluşturulurlardı. Devletten maaş almazlar, ihtiyaçları tımar sahipleri tarafından toprak geliriyle karşılanırdı. Savaş zamanlarında orduya katılırlar. Barış zamanlarında kendi işleri ile uğraşırlardı. Cebelü adı verilen atlı askerlerdir.

 

Yardımcı Kuvvetler

Akıncılar

Türklerden oluşan hafif süvari birlikleridir. Sınır boylarında görev yaparlar.

 

Yaya ve müsellemler

Türkmen aşiretlerinden toplanır, geri hizmetlerde görev yaparlardı.

 

Sakalar

Ordunun su ihtiyacını karşılarlardı.

 

Yörükler, Canbazlar, Tatarlar

Geri hizmetlerde görev alırlardı.

 

Deliler

Türk, Boşnak, Hırvat toplumlarından meydana gelen hafif süvari birlikleridir.

 

Gönüllüler

Ani düşman saldırılarına karşı şehir ve kasabaları korurlardı.

 

Azaplar

Bekar Türk erkeklerinden oluşan kuvvetlerdir.

 

Beşliler

Sınır bölgelerindeki yerli halktan oluşan kuvvetlerdir. Her beş haneden bir kişi alınır.

 

Bağlı hükümet ve beyliklerin askerleri

Eflak, Boğdan ve Kırım gibi bölgelerin askerleridir. Savaş zamanında Osmanlı ordusuna katılırlardı.

Bir önceki yazımız olan Çöküş Döneminde Osmanlı Sanayisinin Durumu başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir