Soykırım Nedir? Ermeni Katliamı ve Soykırımı

Soykırım Nedir? Ermeni Katliamı ve Soykırımı

Yer değiştirme uygulaması Ermeni çevreleri ve hasım devletlerce “Ermeni katliamı ve soykırımı” olarak adlandırılmış ve Osmanlılara karşı büyük bir propaganda kampanyası başlatmıştır. Oysa soykırımın tanımı;ırk, millet, etnik ve din farklılıkları nedeniyle insan gruplarının yok edilmesi“dir. Bu suç, direkt olarak bir hükümet tarafından veya onun razı göstermesi ile işlenebilir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, dünyada soykırım suçunu önlemek ve cezalandırmak için 1948’de “Soykırım Sözleşmesi“ni kabul etmiş ve Türkiye de bu sözleşmeye 1950 yılında taraf olmuştur. Soykırım dendiği zaman Nazilerin, Yahudilere ve diğer etnik gruplara karşı giriştikleri kitlesel kıyım akla gelir.

 

Bizzat olayın kahramanı 2 emekli Fransız generalin Le Monde‘da yayınlanan itiraflarına göre; Fransızlar 1954 – 1962 yılları arasında Cezayir’de en az 1 milyon Cezayirliyi katletmiştir. 1965 – 1966 yıllarında Endonezya ordusu 1 milyon komünisti ve ailelerini öldürmüş, 1975 – 1979 yılları arasında Kamboçya‘da Kızıl Kmerler tarafından 1.7 milyon Kamboçyalı‘yı katledilmiş, 1994’de Ruanda‘da 500.000 Tutsi, korkunç işkencelerle Hutunlar tarafından öldürülmüş ve nihayet 1991’den sonra Bosna-Hersek ile Kosova‘da binlerce Müslüman ne yazık ki, Sırp vahşetine maruz kalmıştır.

 

1915 yılında Doğu Anadolu bölgesindeki Ermenilerin daha güvenli topraklara göç ettirilmesi uygulaması, Ermenilerin ve cephelerin güvenliğini sağlamaya yönelik bir harekettir ve soykırımla hiçbir ilgisi yoktur. Ermenilerin Doğu Anadolu’da savaş ve göç sırasında kayıplar verdikleri doğrudur. Ancak bu kayıplar, Doğu Anadolu’da yaşanan savaş ve isyanlar nedeniyle asayişin sağlıklı olarak sağlanamaması, araç, yakıt, gıda, ilaç yetersizliği, ağır iklim koşulları ile tifüs gibi salgın hastalıklar nedeniyle meydana gelmiştir. Hiçbir şekilde kasıtlı ve planlı bir katliam söz konusu değildir.

 

Aslında Ermeniler, geçmişte hakimiyeti altında yaşadıkları devletlere ihanetlerinden dolayı bir çok kez buna benzer göç hareketlerine tabi tutulmuşlardır. Sasaniler, 379’da 70.000 Ermeni‘yi İran‘a, Bizanslılar 1025’de Doğu Anadolu‘daki 40.000 Ermeni‘yi Sivas ve Kayseri‘ye, Memluklar 1250’de 10.000 kadar Ermeni‘yi Mısır‘a, 1743’de İranlılar ise 24.000 Ermeni‘yi İran içlerine ve 1777’de Kırım‘ı işgal eden Ruslar bölgedeki binlerce Ermeni‘yi steplere sürmüştür.

 

Ermenilere karşı katliam ve soykırım yapılmamasına rağmen Ermeniler tarafından günümüzde halen iftiralar atılmaktadır. Ermenilere soykırım ve katliam yapılmamasıyla birlikte, Ermeniler tarafından birçok insanlık suçu denilebilecek katliamlar gerçekleşmiştir. Buna en basit ve belgeli örnek Üst düzey Türk yöneticilerine yönelik Ermenilerin yaptığı katliamlar verilebilir. Kısaca buna değinmek gerekirse;

 

Ermenilerin Üst Düzey Türk Yöneticilerine Yönelik Katliamları

  • 15 Mart 1921’de eski İçişleri Bakanı Talat Paşa Berlin’de Soghomon Tehlinan tarafından şehit edilmesi,
  • 5 Aralık 1921’de eski Dışişleri Bakanı Sait Halim Paşa, Roma’da Arşavir Şriakin tarafından şehit edilmesi,
  • 17 Nisan 1922’de İttihat ve Terakki Partisi‘nin mensuplarından Bahattin Şakir ve Cemal Azmi Beyler, Berlin’de Aram Yergenian tarafından şehit edilmesi,
  • 21 Temmuz 1922’de VI. Ordu Komutanı Cemal Paşa ve Yaverleri Nusret ve Süreyya Beyler ise Tiflis’te, iki Ermeni milatı tarafından şehit edilmişlerdir.

Görüldüğü üzere bu ve bunun gibi katliamlar Ermeniler tarafından yapılmıştır. Türkler, Ermenilere karşı hiçbir zaman soykırım ve katliam yapmamıştır!

Bir önceki yazımız olan Atatürk'ün Anadolu'ya Gönderilmesindeki Gerçek! başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Share

One thought on “Soykırım Nedir? Ermeni Katliamı ve Soykırımı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir