Türk – İslam Bilim Adamları

Türk – İslam Bilim Adamları

Türklerin varoluşu İslamiyet öncesi de olmak üzere çok eskilere dayanmaktadır. Bu konumuzda en fazla bilinen ve tanınması gereken 9 Türk ve İslam inancına sahip bilim adamlarını ve bilime yaptıkları katkılardan bahsedeceğiz. Türk ve İslam dinine bağlı Bilim Adamlarını sıralamak gerekirse, şu şekilde sıralayabiliriz;

 

Farabi

Farabi

Doğu dünyasında pozitif bilimlerin gelişimini sağlamıştır. Eserlerinin çoğu, Latinceye çevrilmiştir. Avrupa’da Al-Phoroblus adıyla ün yapmıştır. Akılcılığı ön plana alarak pozitif bilimlerin gelişmesine katkı sağlamıştır. Muallim-i Sani (İkinci Öğretmen) ünvanı ile tanınmıştır. Önemli eserleri arasında; Elmedinetül Fazıla, Kitabül Musikil Ekabir bulunmaktadır. Farabi Birleşmiş Milletler fikrini ortaya atmıştır.

 

Biruni

Biruni

Biruni, Matematik ve Coğrafya dalında ün yapmıştır. Bilim ilerleyebilmesi için, bilim adamının özgürce düşünebilmesinin şart olduğunu savunmuştur. Enlem ve boylam dairelerini hesaplayan Biruni, 16 maddenin özgül ağırlığını hesaplamıştır. Biruni’nin en önemli eseri Asar’ül Bakiye‘dir.

 

İbn-i Sinâ

İbn-i Sinâ

İbn-i Sinâ, Fizik, Biyoloji, Mantık, Felsefe ve ahlak dallarında eser yazmıştır. El-Kanun-ı fit-tıb (Kanun) adlı tıp kitabı dünyaca ünlüdür. Hipokrat‘tan sonra en önemli hekim sayılır. Beyin üzerine araştırmalar yapmış, kan dolaşımını incelemiştir. Batı’da Avicenna adıyla tanınan bu büyük bilim adamının eserleri bir çok Batı diline çevrilmiştir.

 

Abdullah Barani

Abdullah Barani

Abdullah Barani trigonometri biliminin kurucularından biri olarak tanınmaktadır.

 

Gazali

Gazali

Büyük Selçuklu Dönemi‘nde yetişen ilim adamı ve kelamcılarından olan Gazali, Bağdat’taki Nizamiye Medresesi‘nde müderrislik yapmıştır. Bölücü ve siyasi din akımlarıyla mücadele eden Gazali’nin en ünlü eseri İhya’ül Ulümiddin‘dir.

 

Ömer Hayyam

Ömer Hayyam

Sultan Melkşah zamanında matematik, astronomi ve tıp alanında çalışmalar yapmıştır. Zamanın bilim adamlarından oluşan heyetle Celali Rubailer en önemli eseridir.

 

İbn-i Rüşt

İbn-i Rüşt

Endülüs Emevileri Dönemi‘nde yaşayan İbn-i Rüşt, Aristo felsefesiyle ilgilenerek Avrupalılara Aristo‘yu tanıtmıştır. İbn-i Rüşt, aklın inançtan önce geldiğini savunmuştur. Çünkü, ona göre gerçek inanca ancak akıl yoluyla ulaşılabilirdi. Batı’da Avareos adıyla tanınan İbn-i Rüşt, akılcılık akımının doğmasında ve Avrupa’da Rönesans‘ın başlamasında büyük bir etkiye sahiptir.

 

Zemahşeri

Zemahşeri

Keşşaf adlı eseriyle tefsir alanında tanınmıştır. Kukaddimetü’l-Edeb adlı bir edebiyat kitabı da yazmıştır.

 

Harezmi

Harezmi

Batı’da Alkharismus adıyla tanınmıştır. Kitabü’l-Cebr ve’l Mukabele adlı eseri önemlidir. Doğu dünyasının en önemli matematikçilerinden olan Harezmi, 0 (sıfır) sayısını cebirde kullanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir